Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tanioogrzej.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.tanioogrzej.eu jest prowadzony przez firmę:

"Tynkbor" Kamil Borowik

ul. Radnych 19a
05-503 Głosków
woj. mazowieckie

Regon: 146126601

NIP: 123-122-59-46


3. Adres do korespondencji:

"Tynkbor" Kamil Borowik
ul. Radnych 19a
05-503 Głosków
woj. mazowieckie
tel. : +48 888 168 057

e-mail: poczta@tanioogrzej.eu

4. Zakup w sklepie internetowym www.tanioogrzej.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma TYNKBOR zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Tynkbor zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Firma Tynkbor nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniu powstały z winy działania sklepu internetetowego.

12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.adaxus.net są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

13. Firma Tynkbor wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

14. Firma prowadzi sprzedaż zarówno wysyłkową jak i stacjonarną. Mile widziany odbiór osobisty pod adresem podanym powyżej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.tanioogrzej.eu, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.