Fast SI-SI 4l (cena nie zawiera barwienia)

Producent: Fast
Dostępność:
Jest Jest
 (1 szt.)
szt.
Cena netto: 79,85 zł 98,22 zł

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

FAST SI-SI jest wysokiej jakości wodną matową farbą siloksanową, przeznaczoną do wykonywania trwałych wymalowań na wszelkich podłożach, szczególnie na stary akrylowy tynk ozdobny oraz tynk cementowo wapienny i cementowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegła itp. Nadaje się wyłącznie na zewnątrz budynków..

WŁAŚCIWOŚCI

FAST SI-SI oparty jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji siloksanowej, tworząc powłokę mocno związaną z podłożem. FAST SI-SI zawiera wodną emulsję siloksanową, co sprawia że powłoka posiada efekt antyroszeniowy, na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, obniżając znacznie jej zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi. Hamuje penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz hamuje rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. Można ją barwić na żądany kolor wg FAST COLOR SYSTEM
Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Podłoża osypujące się zmyć, a następnie nałożyć koncentrat gruntując FAST GRUNT G

Podłoża chłonne, należy bezwzględnie gruntować FAST GRUNT U.

Farbę można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne ( po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% )

- beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotność nie wyższej niż 4% )

- cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 14 dni od wykonania)

- warstwa zbrojona w systemie garażowym FAST W-G

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

FAST SI-SI jest dostarczana w gotowej postaci którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy istnieje możliwość rozcieńczenia farby w razie potrzeby maksymalnie do 10%. Drugą nakładać bez rozcieńczenia. Farbę można aplikować wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%.
Czas schnięcia jednej warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.
Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

- W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.

- Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.

- Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi.

Zużycie

W zależności od chłonności i struktury podłoża średnio na jedną warstwę wynosi, około 0,10-0,20 l/m2

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C.

Dane techniczne

Baza                                                              wodna dyspersja akrylowa-styrenowa oraz emulsja siloksanowa z wypełniaczami i pigmentami
Gęstość      około 1,5 kg/dm3
Opór dyfuzyjny  względny sd maksymalnie 0,45m
Czas schnięcia minimum 2 godziny, kolejna warstwa po około 4 godzinach
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża i otoczenia od +50C do +250C
Zawartość LZO produkt posiada poniżej 30 g/l

 

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Wyrób zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną: ETA-09/0379
Posiada certyfikat zgodności ETA: 1020-CPD-020023677
Wyrób zgodny z Aprobatą Techniczną ITB: AT-8869/2012
Posiada certyfikat zgodności: ITB-526/Z
Zgodność z normą: PN-C-81913:1998 oraz PN-EN 1062-1:2005
Posiada aktualny atest higieniczny
Składnik systemu ociepleń ETICS FAST SM    i  FAST W-G

 

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ostrzeżenie

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.