Fast Satyna BIO 4l (cena nie zawiera barwienia)

Producent: Fast
Dostępność:
Jest Jest
 (1 szt.)
szt.
Cena netto: 80,77 zł 99,35 zł

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakości, nawierzchniowa farba lateksowa FAST SATYNA BIO przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. FAST SATYNA BIO może być stosowana na wszelkiego typu podłoża mineralne, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe oraz powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej. Stosowana zarówno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłożach o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie. Jest przeznaczona do malowania wewnętrznych ścian oraz sufitów w pomieszczeniach „mokrych”, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, WC oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, jak korytarze, klatki schodowe, salki szpitalne itp  - wymagające częstego mycia przy użyciu środków dezynfekujących. Jest szczególnie polecana w budynkach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego, jak kuchnie, magazyny żywności i chłodnie (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Tam, gdzie wymagana jest aktywna ochrona przed mikroorganizmami, w przedszkolach i żłobkach, w szpitalach, salach zabiegowych i operacyjnych. Zaleca się użycie farby w pomieszczeniach narażonych na wilgoć oraz warunki sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów. Wyjątkowe właściwości wyrobu predysponują go do wykorzystania wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególna dbałość o wysoką estetykę powierzchni. FAST SATYNA BIO polecana jest również do malowania pomieszczeń reprezentacyjnych, a także tam, gdzie zależy Państwu na specjalnym efekcie dekoracyjnym.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST SATYNA BIO jest gotową opartą na dyspersji żywicy syntetycznej i wypełniaczy mineralnych z pigmentami farbą wewnętrzną o podwyższonej wytrzymałości na działanie mikroorganizmów takich jak bakterie i grzyby. Ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz mycie i szorowanie przy użyciu ogólnie dostępnych środków myjących za wyjątkiem tych, które w swoim składzie zawierają chlor. Farba tworzy powłoki o specjalnych walorach estetycznych charakterystyczne dla satynowej delikatności. Oferowana w jasnych kolorach z palety FAST COLOR SYSTEM i CPS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Luźne, niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. Podłoża chłonne, pyliste należy zagruntować preparatem FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U.

Zaprawę można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne ( po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U

- beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotność nie wyższej niż 4% ) zagruntowany FAST GRUNT G lubFAST GRUNT U

- podłoża gipsowe (wilgotność poniżej1%) zagruntowane FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Jeśli jest to konieczne, farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody, max. 10% objętościowych do pierwszego malowania. Farbę nanosi się za pomocą wałka, pędzla malarskiego lub przez natrysk. Drugą warstwę nanosi się po wyschnięciu pierwszej warstwy. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Czas schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze.

- w celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą o tej samej szarży produkcyjnej, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.

- zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi.

Zużycie

W zależności od chłonności i struktury średnie zużycie wynosi około 0,12 l/m² przy jednej warstwie.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

 Baza                                                       wolna od rozpuszczalników dyspersja żywicy syntetycznej i wypełniaczy mineralnych z pigmentami
 Gęstość  około 1,4 kg/dm3
 Opór dyfuzyjny względny sd  maksymalnie 0,5m
 Czas schnięcia  do 2 godzin
 Użytkowanie powierzchni           po 24 godzinach
 Odporność na szorowanie na  mokro  Rodzaj I wg PN-C-81914:2002
Odporność na temp. po całkowitym 
związaniu tj. min. 28 dniach od aplikacji   
od -200C do +300C
 Temp. podłoża i otoczenia   od +50C do +250C
 Zawartość LZO produkt nie zawiera LZO

 

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81914:2002 oraz PN-EN 13300:2002 Posiada aktualny atest higieniczny.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ostrzeżenie

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.