Fast S 4l (cena nie zawiera barwienia)

Producent: Fast
Dostępność:
Jest Jest
 (1 szt.)
szt.
Cena netto: 84,95 zł 104,49 zł

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

Farba silikatowa FAST F-S przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST F-S jest dobrze kryjącą, matowa farbą na bazie potasowego szkła wodnego. Posiada doskonałą paroprzepuszczalność, jest hydrofobowa oraz odporna na promieniowanie UV i zanieczyszczenia. Może być stosowana wyłącznie na zewnątrz budynku. Farba reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Możliwość kolorowania według FAST COLOR SYSTEM. Możliwość kolorowania wg FAST COLOR SYSTEM
Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej farbą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Każde podłoże należy bezwzględnie zagruntować preparatem silikatowymFAST GRUNT S w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża.

Farbę można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne ( po upływie minimum 14 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% )

- beton (po upływie powyżej 28 dni od wykonania i wilgotność nie wyższej niż 4% )

- cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po upływie minimum 3 dni od wykonania)

- warstwa zbrojona w systemie garażowym FAST W-G

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Farba FAST F-S dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu, zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby FAST F-S. Malować dwukrotnie, wałkiem lub pędzlem. Farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania należy używać gruntu FAST GRUNT S w ilości max. 5% (w stosunku objętościowym). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.
W trakcie malowania i wysychania farby przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%.
Czas wysychania jednej warstwy farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od około 2 do 6 godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

- W celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.

- Zawartość potasowego szkła wodnego wymaga zabezpieczenia przed pracą wszelkich elementów wrażliwych na wysoką alkaliczność takich jak: szkło, PCV, metal i drewno.

- Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi.Zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza panujące zarówno podczas aplikacji farby oraz jej schnięcia mogą znacznie wydłużyć wiązanie spoiwa, zwiększając w ten sposób ryzyko powstanie trwałych wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni.

- Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić farbę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.

- Zachować technologię ogólną malowania farbami elewacyjnymi.

Zużycie

Zużycie farby przy jednej warstwie, zależnie od porowatości podłoża wynosi od 0,10 do 0,20 l/m2.

Przechowywanie

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

                                                              Baza potasowe szkło wodne oraz dyspersja akrylowo-styrenowa z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów
Gęstość około 1,5 kg/dm3
Opór dyfuzyjny względny sd poniżej 0,02m
Czas schnięcia minimum 2-6 godzin
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża i otoczenia od +8°C do +25°C
Zawartość LZO

 poniżej 30 g/l

 

Opakowanie

Wiaderko plastikowe 4 l i 10 l.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 4 l (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

Normy

  • Wyrób zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną: ETA-09/0379 i ETA-09/0380

  • Wyrób zgodny z Aprobatą Techniczną ITB: AT-8869/2012

  • Posiada certyfikat zgodności: ITB-526/Z

Posiada certyfikat zgodności ETA: 1020-CPD-020023677 i 1020-CPD-020023679
Posiada aktualny atest higieniczny.
Zgodność z normą : PN-C-81913:1998 oraz PN-EN 1062-1:2005
Składnik systemu ociepleń ETICS FAST SM i FAST W.

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ostrzeżenie

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.