Fast Protektor 1l

Producent: Fast
Dostępność:
Jest Jest
 (1 szt.)
szt.
Cena netto: 18,72 zł 23,03 zł

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

FAST PROTEKTOR jest preparatem, służącym do usuwania grzybów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, kamieni, bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię (kategoria II, grupa 10). Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. 

WŁAŚCIWOŚCI

FAST PROTEKTOR jest gotowym do użycia preparatem wodnym, działa wyniszczająco na grzyby a po zastosowaniu zapobiegawczym, dalszej ich migracji lub powstawania nowych kolornii. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane oczyszczaniu. FAST PROTEKTOR jest bezwonny i bezbarwny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed zastosowaniem preparatu FAST PROTEKTOR powierzchnię należy zmyć wodą pod ciśnieniem a w przypadku wystęowoania dużych kolonii grzybów, należy naruszyć ich strukturę mechanicznie na mokro.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Na uprzednio przygotowaną, suchą powierzchnię, obficie i dokładnie nanieść  preparat  FAST  PROTEKTOR,  używając   do   tego  celu rozpylacza ogrodowego, gąbki, wałka lub pędzla. Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Tak rozprowadzony preparat pozostawiony na około 6 do 12 godzin. Następnie usuwamy pozostałości grzybów po procesie oczyszczania podłoża przy  pomocy wody pod ciśnieniem. Pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwamy mechanicznie na mokro, przy zastosowaniu szczotki z 
twardego włosia. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie środka. Efekt  działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 dniach. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie, itp.) można przeprowadzić 
dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego.

Zużycie

Zużycie jest ściśle zależne od występowania porostu i wynosi, około 0,15 l/m2

Przechowywanie

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

 Baza

czwartorzędowe związku amoniowe, benzylo(C12-16)alkilodimetylo, chlorki(0,48g/100g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3on(0,049g/100g)
 Gęstość około 1,0 kg/dm3
 Czas schnięcia  około 3 godziny
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Temperatura podłoża i otoczenia od +50C do + 250C

 

Opakowanie

Pojemniki: 0,5l, 1l i 5l

Normy

Pozwolenie nr 4079/10 na obrót produktem biobójczym FAST PROTEKTOR wydane przez Ministra Zdrowia DECYZJĄ Z DNIA 15.07.2010r.

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Ostrzeżenie

Przy posługiwaniu sie preparatem należy nosić okulary o  rękawice gumowe. Nie dopuszczać do przedsotania sie produktu do systemu kanalizacyjnego,   cieków   wodnych   i   otwartych   zbiorników.   Nie rozprowadzać  środka  w  pobliżu  roślin,   krzewów,  chronić  przed przedostaniem się do zbiorników wodnych.
Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub uczulenia: Jeśli  wystąpią objawy zatrucia lub uczulenia należy skontaktować się  z lekarzem i pokazać ulotkę.
Informacja toksykologiczna w Polsce : tel. 42 631-47-24
Podmiot odpowiedzialny P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-
751 Zielona Góra, e-mail: biuro@fast.zgora.pl, tel: 68 328-62-00, faks: 68 328-62-05